close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies

Strona glowna
DYSKI TWARDE/SSD

 

Spis treściS.M.A.R.T. w dyskach twardych i dyskach SSD

Atrybuty S.M.A.R.TWiększość parametrów dysków jest stale monitorowana przez zestaw czujników. Odczytane dane są przetwarzane przy wykorzystaniu specjalnych algorytmów (najczęściej różnych dla każdego z producentów) i wartości atrybutów są modyfikowane zgodnie z uzyskanymi wynikami pomiarów. Pojedynczy atrybut S.M.A.R.T zawiera następujące elementy:
  • identyfikator (ID): numer danego atrybutu
  • nazwa (attribute name): nazwa danego atrybutu
  • bieżący (value): obecna wartość każdego z atrybutów.
  • najgorszy (worst): najgorsza zmierzona i zapamiętana wartość danego atrybutu
  • próg (threshold): najniższa wartość atrybutu ustawiona przez producenta danego dysku dla każdego z atrybutów (wartość ta jest stała).
  • wartość RAW (RAW value): surowa (odczytana bezpośrednio) wartość danego atrybutu ukazuje obecny stan dysku. Najczęściej wyświetlana jest w postaci heksadecymalnej, ale niektóre programy podają wartości decymalne (łatwiejsze do odczytania bez pomocy kalkulatora).
Atrybut jest prawidłowy, gdy jego wartość jest wyższa lub równa z progiem. Jeśli próg jest równy 0 dla jakiegoś atrybutu, to atrybut nie powinien być brany pod uwagę.

Poniżej prezentujemy tabelę z zestawieniem i krótkim opisem każdego z atrybutów S.M.A.R.T. Kolorem czerwonym zaznaczono atrybuty, które są uznawane za krytyczne. Jeżeli ich parametry się pogarszają (są niższe od progu) jest to sygnał do wykonania kopii zapasowej plików z danego dysku.

ID Hex Nazwa atrybutu Opis
0101Read Error RateOznacza wskaźnik odczytu błędów występujących podczas odczytywania danych z powierzchni dysku. Wartość, która nie równa się zeru może oznaczać problemy z powierzchnią dysku, głowicami odczytu/zapisu lub z niezbyt dokładnie umieszczonymi głowicami na ścieżce zapisu. Napędy Seagate często wskazują na nieprzetworzoną wartość, która jest wysoka w nowych napędach, która jednak nie oznacza uszkodzenia.
0202Throughput PerformanceOgólna przepustowość twardego dysku. Jeśli wartość atrybutu maleje to prawdopodobnie zbliżają się problemy z dyskiem.
0303Spin-Up TimePrzeciętny czas rozpędzenia talerzy dysku od wartości 0 obr/min. do pełnej prędkości (podawana w zależności od producenta w milisekundach lub sekundach).
0404Start/Stop Mount (Number of spin-up times) Liczba cykli start/stop dysku.
0505Reallocated Sectors CountLiczba ponownie realokowanych (na nowo przydzielonych) sektorów. Gdy twardy dysk znajduje błąd zapisu lub odczytu, zaznacza sektor do ponownego przydzielenia i przesyła dane do specjalnie przeznaczonego obszaru (zapasowego). Proces znany też jako "remapowanie". Z tego powodu w nowych dyskach nie można odnaleźć "bad sektorów" ze względu na fakt, że nie są one wykrywane podczas sprawdzania powierzchni dysku. Wszystkie "bad sektory" są ukryte poprzez zastąpienie ich nowymi, z zapasowego obszaru. Gdy liczba ponownie przydzielonych sektorów wzrasta to prędkość odczytu i zapisu maleje (głowica dysku musi przesunąć się ponad obszar w którym są przechowywane zapasowe sektory). Nieprzetworzona wartość zwykle oznacza liczbę złych sektorów, które zostały znalezione. Im większa wartość atrybutu, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, co nie wróży niczego dobrego.
0606Read Channel MarginFunkcja atrybutu nie jest sprecyzowana.
0707Seek Error Rate Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
0808Seek Time PerformanceWydajność podczas wyszukiwania - gdy atrybut maleje to oznacza, że zaistniał problem z podsystemem mechanicznym dysku.
0909Power-On Hours (POH) Wartość atrybutu (RAW) wskazuje na całkowitą liczbę godzin pracy dysku (w stanie zasilania). Wartość ta może być różna dla różnych producentów. Jeżeli wartość atrybutu zmniejsza się może to być oznaką, że dysk zbliża się do swojego MTBF (średniej liczby godzin bezawaryjnej pracy, ustalonej przez producenta) - co nie oznacza, że po jej przekroczeniu dysk przestanie działać.
100ASpin Retry Count (Spin-up retries)Liczba prób rozpędzenia talerzy dysku. Atrybut ten przechowuje całkowitą liczbę prób rozpoczęcia rozpędzenia talerzy dysku (do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy z podsystemem mechanicznym dysku.
110BRecalibration RetriesAtrybut wskazuje na całkowitą liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy w podsystemie mechanicznym twardego dysku.
120CPower Cycle CountAtrybut oznacza sumę pełnych cykli zasilania dysku.
130DSoft Read Error Rateilość poprawionych błędów odczytu zgłoszonych do systemu operacyjnego.
100
Erase/Program Cycles Całkowita ilość cykli kasowania całej pamięci flash. Dyski SSD posiadają limit ilości zapisu do danej komórki pamięci. Konkretne wartości zależą od typu i producenta pamięci flash.
103
Translation Table Rebuild Dotyczy dysków SSD. Liczba zdarzeń w których wewnętrzne tablice adresów bloków zostały uszkodzone i następnie odbudowane. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje rzeczywistą liczbę takich zdarzeń.
108
NieznanyNie ma rzetelnych informacji na temat tego atrybutu.
170
Reserved Block Count W dyskach SSD atrybut ten opisuje ilość rezerwowych komórek (bloków) pamięci flash. Wartość atrybutu wskazuje procent puli pozostałych do wykorzystania komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystywanych bloków rezerwowych.
171
Program Fail Count Ilość nieudanych zapisów do pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Proces zapisu jest technicznie zwany "programowaniem pamięci flash", stąd pochodzi nazwa atrybutu (z ang. "program"). Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być w niej zapisywane i dana komórka pamięci jest możliwia tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych zapisów.
172
Erase Fail Count Ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Pełny cykl zapisu z pamięci flash składa się z dwóch etapów. Dane muszą być usunięte poprzez operację skasowania, następnie zapisane poprzez operację "zaprogramowania". Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji kasowania.
173
Wear Leveller Worst Case Erase Count Maksymalna liczba operacji kasowania wykonywana na pojedynczym bloku pamięci flash (dotyczy dysków SSD).
174
Unexpected Power Loss Dotyczy dysków SSD. Ilość niespodziewanych zaników zasilania, gdzie zasilanie zostało utracone przed wysłaniem komendy wyłączenia dysku. Żywotność dysków twardych w odniesieniu do takich wyłączeń jest dużo mniejsza niż w przypadku normalnego zamykania systemu. W dyskach SSD istnieje ryzyko uszkodzenia wewnętrznej tabeli stanów komórek pamięci podczas nagłego braku zasilania.
175
Program Fail Count Ilość nieudanych operacji zapisu komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Proces zapisu jest technicznie nazywany "programowaniem pamięci flash" stąd nazwa atrybutu (z ang. "program"). Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji zapisu.
176
Erase Fail Count Ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Pełny cykl zapisu z pamięci flash składa się z dwóch etapów. Dane muszą być usunięte poprzez operację skasowania, następnie zapisane poprzez operację "zaprogramowania". Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji kasowania.
177
Wear Leveling Count Maksymalna liczba operacji kasowania wykonana na pojedynczym bloku pamięci flash (dotyczy dysków SSD).
178
Used Reserved Block Count W dyskach SSD atrybut ten opisuje stan puli zużytych, rezerowowych komórek pamięci. Wartość atrybutu wskazuje procent puli zużytych komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystanych komórek rezerwowych.
179
Used Reserved Block Count W dyskach SSD atrybut ten opisuje stan puli zużytych, rezerwowych komórek pamięci. Wartość atrybutu wskazuje procent puli zużytych komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę wykorzystanych komórek rezerwowych.
180
Unused Reserved Block Count W dyskach SSD atrybut ten opisuje stan puli dostępnych, rezerwowych komórek pamięci. Wartość atrybutu wskazuje procent puli pozostałych niezużytych komórek. Wartość RAW w niektórych przypadkach zawiera rzeczywistą liczbę niewykorzystanych komórek rezerwowych.
181
Program Fail Count Ilość nieudanych operacji zapisu komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Proces zapisu jest technicznie nazywany "programowaniem pamięci flash" stąd nazwa atrybutu (z ang. "program"). Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji zapisu.
182
Erase Fail Count Ilość nieudanych operacji kasowania komórek pamięci flash (dotyczy dysków SSD). Pełny cykl zapisu z pamięci flash składa się z dwóch etapów. Dane muszą być usunięte poprzez operację skasowania, następnie zapisane poprzez operację "zaprogramowania". Gdy pamięć flash jest zużyta, dane nie mogą być zapisywane i dana komórka pamięci zostaje komórką przeznaczoną tylko do odczytu. Wartość RAW pokazuje aktualną liczbę nieudanych operacji kasowania.
183
SATA Downshifts Atrybut wskazuje jak często została zmniejszona prędkość transmisji SATA (z 6 Gbps do 3 lub 1,5 Gbps /z 3 Gbps do 1,5 Gbps) w celu prawidłowego przesłania danych. Jeśli wartość atrybutu maleje, można spróbować wymienić kabel SATA.
184B8End-to-End errorAtrybut ten oznacza, że po przesłaniu przez bufor danych, ich parzystość nie jest zgodna (pomiędzy kontrolerem a twardym dyskiem).
185B9Head Stability Atrybut spotykany w dyskach Western Digital dotyczący stabilizacji głowicy.
186BAInduced Op-Vibration Detection Detekcja wibracji indukcyjnych. Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
187BBReported Uncorrectable ErrorsLiczba błędów, które nie mogą być poprawione przy użyciu ECC.
188BCCommand TimeoutLiczba przerwanych operacji z powodu przerw w komunikacji z dyskiem twardym. Wartość tego atrybutu powinna być równa 0. Jeśli wartości są dużo powyżej 0, to prawdopodobnie zaistniały problemy z dostawą energii lub wystąpiły problemy z kablem IDE/SATA/etc.
189BDHigh Fly WritesProducenci dysków stosują czujniki wysokości głowic, które dostarczają dodatkowych informacji na temat przekraczania określonego zakresu pracy (wychylenia). Jeśli ten stan zaistnieje, to proces zapisu jest zatrzymywany a dane do zapisu zostają przepisane do bezpiecznego obszaru na dysku. Cecha ta jest zastosowana w większości napędów Seagate i niektórych napędach Western Digital.
190BEAirflow Temperature Temperatura przepływającego powietrza (dotyczy dysków WD)
191BFG-sense error rate Częstotliwość występowania błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut dotyczy dysków wyposażonych w czujniki wykrycia przyśpieszenia i informuje o błędach pracy dysku w wyniku ich wystąpienia.
192C0Power-off Retract Count Ilość cykli zaparkowania głowic przy załączonym zasilaniu. Przy każdym wyłączeniu dysku głowice są parkowane w bezpiecznym miejscu. Ten atrybut zlicza ilość parkowań.
193C1Load Cycle Count - Load/Unload Cycle Count Ilość cykli zaparkowania/wyparkowania głowic ze strefy parkowania.
194C2TemperatureAktualna temperatura wewnątrz dysku
195C3Hardware ECC RecoveredIlość błędów naprawionych poprzez sprzętową korekcję błędów.
196C4Reallocation Event CountLiczba operacji dotyczących ponownego przydzielenia sektorów. Wartość atrybutu wskazuje na całkowitą liczbę prób przeniesienia danych z "bad sektorów" do zapasowego obszaru. Liczone są udane jak i nieudane próby.
197C5Current Pending Sector CountLiczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora.
198C6Uncorrectable Sector Count Całkowita liczba niekorygowalnych błędów przy zapisywaniu lub odczytywaniu sektora. Wzrost wartości atrybutu wskazuje na wady powierzchni dysku lub wystąpieniem problemów innych problemów odczytu związanych z podsystemem mechanicznym dysku.
199C7UltraDMA CRC Error CountLiczba błędów transferu danych w trybie UltraDMA.
200C8Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate Częstość błędów zapisu. Atrybut określa liczbę błędów wynikających z zapisu danego sektora.
201C9Soft Read Error Rate (Off-track errors Mount) Liczba błędów wynikająca z próby zapisu danych poza ścieżką zapisu.
202CAData Address Mark errorsatrybut nie jest dokładnie wyjaśniony
203CBRun Out Cancel (ECC Errors count)Liczba błędów ECC
204CCSoft ECC CorrectionLiczba błędów poprawionych przez programową korekcję błędów.
205CDThermal Asperity Rate (TAR)Liczba błędów wynikających z powodu zbyt wysokiej temperatury
206CEFlying HeightParametr odnotowujący nieprawidłową wysokość głowicy ponad powierzchnią dysku. Jeśli wysokość jest zbyt niska, to wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia głowicy. Gdy wysokość jest zbyt wysoka to wzrasta prawdopodobieństwo błędu zapisu lub odczytu.
207CFSpin currentIlość energii wymaganej do rozkręcenia talerzy dysku.
208D0Spin buzzes countLiczba prób rozkręcenia talerzy dysku do uzyskania ich nominalnej prędkości obrotowej.
209D1Offline Seek Performance Określenie sprawności podczas operacji wyszukiwania w trybie offline.
210D2Vibration During ReadIlość odnotowanych wibracji podczas odczytu danych.
211D3Vibration During WriteIlość odnotowanych wibracji podczas zapisu danych.
212D4Shock During Write Ilość odnotowanych zdarzeń związanych z przeciążeniem dysku na wskutek wstrząsu podczas zapisu danych.
220DCDisk ShiftPrzesunięcie talerzy od osi. Przesunięcie najczęściej jest wynikiem upadku/uderzenia dysku.
221DDG-Sense Error Rate Częstość występowania błędów podczas zanotowanego przeciążenia. Atrybut ten przechowuje wskazania czujnika przyśpieszenia i podaje całkowitą ilość błędów występujących jako efekt przeciążeń (upuszczenie dysku, etc).
222DELoaded HoursŁączny czas pracy akuratora głowic magnetycznych podczas normalnego działania.
223DFLoad/Unload Retry Count Łączny czas pracy akuratora głowic magnetycznych podczas operacji odczytu/zapisu/pozycjonowania.
224E0Load FrictionŁączny czas użycia akuratora głowic spowodowany oporem na wskutek tarcia części mechanicznych dysku podczas pracy.
225E1Load/Unload Cycle Count Łączna liczba cykli zaparkowania/powrotu głowic ze strefy parkowania.
226E2Load 'In'-timeCałkowity czas działania akuratora głowic magnetycznych.
227E3Torque Amplification CountLiczba prób wyrównania rozbieżności w szybkości obrotowej talerza(y)
228E4Power-Off Retract Mount Ilość włączeń dysku twardego.
230E6GMR Head Amplitude Amplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.
231E7TemperatureTemperatura dysku.
232E8Available Reserved SpaceAtrybut wykorzystywany w dyskach SSD pokazuje pozostałą ilość rezerwowej pamięci (przeznaczonej na podmianę uszkodzonych sektorów). Wartość ta z czasem spada z poziomu 100 do 0.
233E9Media Wearout IndicatorPrzybliżony okres czasu "życia" pamięci flash (dotyczy dysków SSD).
240F0Head Flying HoursCzas w którym głowica jest ustawiana.
241F1Total LBA-s Written Całkowita liczba zapisanych sektorów (dotyczy dysków WD oraz niektórych SSD).
242F2Total LBA-s Read Całkowita liczba odczytanych sektorów (dotyczy dysków WD).
246F9Total NAND WritesCałkowita liczba zapisu pamięci NAND (podawana w GB).
250FARead Error Retry RateLiczba błędów odczytu z dysku.
254FEFree Fall ProtectionLiczba wykrytych przez czujnik przyśpieszenia przeciążeń

Ten artykuł komentowano 22 razy. Zobacz komentarze.